Tavelväggar

Tavelväggar är något som vuxit i popularitet. Det handlar om tavelkompositioner där man komponerar olika tavlor, som kan vara posters eller canvastavlor, som inte bara har olika motiv utan även olika storlekar. Vanligt är att kombinera cittattavlor eller texttavlor med fotomotiv. Vid mer strikta tavelväggar har man samma eller åtminstone lika ramar som går bra i hop. Ibland kan man ta ut svängarna lite mer även när det gäller ramarna.

Kreativa tavelväggar

Det finns inget rätt eller fel när det gäller tavelväggar, ej heller några bestämda maller, mer än att varje tavelvägg ska passa in där den placeras. De behöver alltså inte vara så tillrättalagda, ibland är tvärtom att föredra för att kommunicera inpsiration och kreativitet.

Här hittar du kompositioner och förslag på olika varianter. Vi kommer jobba mer för att ta fram en tavelvägg för varje rum och smakinriktning. Tveka inte att kontakta oss med dina förslag på tavelväggar.