Beautywall posters

Här hittar du posters på från flera konstnärer och leverantörer.

Välkommen till Beautywall, en plats som fokuserar på posters och inredning för dina väggar. Att ha planscher på väggarna var vanligt redan på 70 och 80-talet, sedan har det gått upp och ner och nu är det mycket upp. Det är en praktisk form av väggdesign jämfört med traditionella tavlor. Posters är förhållandevis billiga och kan bytas ut allteftersom rummets karaktär ändras. Dessutom ändrar dessa väggbonader rummets karaktär i sig.

AFFISCHER, PLANSCHER, PRINTS ELLER POSTERS?

filmaffisch

Ja vad är egentligen rätt. Meningarna går lite isär men i princip fungerar det med  alla dessa begrepp. Även om posters och planscher är samma sak och de övriga kan vara andra saker. 

När vi pratar om affischer så menar många att det är en viss skillnad om man ser till en affisch jämfört med en poster och en plansch.

När man pratar om affisch så syftar man oftast på att det finns ett budskap, antingen information eller reklam. En filmaffish är ett bra exempel. Det finns också ofta ett inslag av aktualitet. En affisch har tryck på en sida medan en poster kan ha tryck på båda i vissa fall ( Källa: Wikipedia).

Alltså, för att sammanfatta så är posters viktigaste funktion att vara dekorativa medan affischer oftast sprider ett budskap.

HUR STORA ÄR POSTERS?

När är en printad tavla en poster eller hur stor ska en poster vara för att kallas för poster är frågor som ofta förekommer. Det finns inget självklart svar på någon av dessa frågor. Ett svar är att det inte finns någon bestämd regel utan svaret varierar beroende på vem du frågat.

Det finns dock en del standardstorlekar. Även dessa kan variera, men om vi sammanfattar de vanligaste storlekarna från de största leverantörerna av posters så är de:

21 cm x 30 cm
30 cm x 40 cm
40 cm x 50 cm
50 cm x 70 cm
70 cm x 100 cm

Ovanstående mått avser bredd x höjd, men det är också vanligt med liggande varianter med omvända måtten.

Keep Calm Poster

posters

AFFISCHENS HISTORIA

Affischen, postern, var en av de tidigaste formerna för reklam och började utvecklas som ett verktyg för visuell kommunikation i början av 1800-talet.

Posters påverkade utvecklingen av typografi eftersom de var avsedda att läsas på avstånd och krävde att de skulle produceras större, vanligtvis av trä snarare än metall. Affischen spredde sig snabbt över hela världen och blev en häftklammer i handeln med grafisk design. Många konstnärer, liksom Henry Toulouse-Latrec och Henry van de Velde, skapade affischer.

De användes för att marknadsföra olika politiska partier, rekrytera soldater, annonsera produkter och sprida idéer till allmänheten. Konstnärerna i den internationella typografiska designstilen trodde att det var det mest effektiva verktyget för kommunikation och deras bidrag till designfältet uppstod från ansträngningen att göra affischen perfekt. Trots Internets popularitet skapas fortfarande affischer varje dag av alla möjliga skäl.

Rama in dina posters och få vackra tavlor

Genom att satsa på ramar så kan du lyfta dina posters ytterligare. Vi kommer exponera ramar i en mängd olika stilar för att inspirera till kreativa lösningar. Valet av ram blir en viktig del i rummets inredning, det är inte enbart motivet som är avgörande.

Här kommer du hitta ännu flera ramar för att kunna skapa dina tavlor så som du önskar.

Tavelväggar

Här kommer du få flera förslag på tavelväggar. Som tidigare nämnts så är det inte bara motiv som ska matchas utan valet av ram är viktigt också.

Inredning handlar inte om design. En inredning kan påverka ditt välbefinnande och hur du mår. Motiven kan inspirera dig och ge dig ett inre lugn eller styrka. En tavelvägg är ett ännu starkare utryckssätt.

Tänk lite friare och kombinera inte bara olika motiv utan även olika storlekar och ramar. Här på BeautyWall hittar du förhoppningsvis förslag på tavelväggar som inspirerar dig ytterligare.

Jakten på nya posters pågår hela tiden

Det utbud av posters och konst överhuvudtaget som du hittar här på BeautyWall är växande. Vi kommer vara på ständig jakt och målsättningen är att samla så många olika posters och motiv som möjligt så länge vi inte behöver ge vika för kvalitetskraven.

Oavsett om det är tavlor, posters, planscher eller prints så är det väggkonst. Oftast tryck av bild, i vissa fall text, på papper.

En bild säger mer än tusen ord

Ingen, eller åtminstone ytterst få, har missat det gamla uttrycket att en bild säger mer än 1000 ord. Men det behöver inte vara så alltid. Ibland vill vi ta till text för att förstärka budskapet ytterligare. Texttavlor är alltjämt populära och genom att kombinera dem med posters med olika motiv kan man uppnå mer än vad man skulle gjort enbart med foto- och bildkonst.

En annan form av texttavlor är citattavlor som även de är populära som väggkonst.

Det handlar om vackrare väggar

Beautywall handlar om vackrare väggar, inte bara posters. Under senaste åren har det blivit trend med träribbor på väggarna, både i hem och offentliga miljöer. Detta är något vi vill tipsa våra besökare om och mer information och inspiration får du på ribbvägg.se. Dessa ribbväggar är inte bara snygga för rummets interiör utan även något praktiskt. Tack vare konstruktionen och att ribborna är förmonterade på en akustikfilt så får de fantastiska egenskaper som akustikpanel.